نمایندگی ها

get

انتخاب استان

  • دفتر فروش مرکزی

کرج، میدان استاندارد، جاده مشکین دشت، بعد از رزکان نو، جنب مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور
 
تلفن : ۳۶۷۷۲۵۳۰-۰۲۶