مرکز تولید مواد ژنتیکی دام و طیور خوزستان

مرکز تولید مواد ژنتیکی دام و طیور خوزستان در سال ۱۳۸۹ به شرکت نهاده های دامی جاهد واگذار گردید این مرکز در دو بخش مرغ بومی(طیور) و تولید اسپرم منجمد گاومیش فعالیت این مرکز در بخش طیور دارای ظرفیت پرورش ۱۰هزار قطعه مرغ مادر و ۱۰هزار قطعه نیمچه می باشد و در بخش اسپرم گاومیش نیز دارای ظرفیت نگهداری ۵۰کلچه و تولید سالانه ۲۰۰هزار دز اسپرم منجمد گاومیش می باشد.

استان خورستان
شهرستان باوی(ملاثانی)
کیلومتر ۳ جاده ملاثاتی _ مسجد سلیمان_سمت چپ
مرکز تولید مواد ژنتیکی دام و طیور خوزستان

شماره تماس: ۸۶۰۳۷۵۰۹ ۰۲۱

فکس: ۸۶۰۳۷۲۶۵ ۰۲۱